Cavalo Lusitano Luso Brasileiro Luso Brasileira!

HARRY POTTER IGS (TE)

Registro SRG:  6212 - MN / Grau Sanguineo:  PSL / Data Nasc.:   24/10/2011 / Pelagem: ALAZA

  • Genealogia

Fotos