Cavalo Lusitano Luso Brasileiro Luso Brasileira!

TREVO DO PINHEIRO

Registro SRG:  0214-MI / Sanguíneo grado:  PSL / Nacimiento:   07/01/2000 / Pelaje: TORDILHA

  • Genealogia

Fotos