Cavalo Lusitano Luso Brasileiro Luso Brasileira!

IBERICO E.C

Registro SRG:  6938 - MN / Sanguíneo grado:  PSL / Nacimiento:  14/11/2012 / Pelaje:  ALAZÁN

  • Genealogia

Fotos