Cavalo Lusitano Luso Brasileiro Luso Brasileira!

GAIVOTA DO JULIANA

Registro SRG:  6957 - FN / Sanguíneo grado:  PSL / Nacimiento:   05/07/2010 / Pelaje: TORDILHA

  • Genealogia

Fotos