Cavalo Lusitano Luso Brasileiro Luso Brasileira!

EUROPEIA E.C.

Registro SRG:  6954 - FN / Sanguíneo grado:  PSL / Nacimiento:  22/09/2008 / Pelaje:  NEGRO

  • Genealogia

Fotos