Cavalo Lusitano Luso Brasileiro Luso Brasileira!

CANAVARO DA PAIXAO

Registro SRG:  5050-MN / Sanguíneo grado:  PSL / Nacimiento:  25/09/2006 / Pelaje:  NEGRO

  • Genealogia

Fotos