Cavalo Lusitano Luso Brasileiro Luso Brasileira!

ASPARGO COMANDO SN

Registro: 5105-MN / Nacimiento: 05/12/2004 / Sanguíneo grado: PSL / Pelage:  TORDILHA

  • Genealogia

Fotos