Cavalo Lusitano Luso Brasileiro Luso Brasileira!

TREVO DO PINHEIRO

Registration No:  0214-MI / Sanguineous degree: Pure / Date of birth:   07/01/2000 / Coat: GREY

  • Genealogy

Pics