Cavalo Lusitano Luso Brasileiro Luso Brasileira!

ISQUEIRO IGS

Registration No:  6717 - MN / Sanguineous degree: Pure / Date of birth:  27/09/2012 / Coat:  BLACK

  • Genealogy

Pics