Cavalo Lusitano Luso Brasileiro Luso Brasileira!

INFINITO E.C

Registration No:  6763 - MN / Sanguineous degree: Pure / Date of birth:  24/10/2012 / Coat:  BROWN

  • Genealogy

Pics