Cavalo Lusitano Luso Brasileiro Luso Brasileira!

INDICADO E.C

Registration No:  6764 - MN / Sanguineous degree: Pure / Date of birth:   03/10/2012 / Coat:  BROWN

  • Genealogy

Pics