Cavalo Lusitano Luso Brasileiro Luso Brasileira!

IBERICO E.C

Registration No:  6938 - MN / Sanguineous degree: Pure / Date of birth:  14/11/2012 / Coat:  SORREL

  • Genealogy

Pics