Cavalo Lusitano Luso Brasileiro Luso Brasileira!

ASPARGO COMANDO SN

Registration No: 5105-MN / Date of birth: 05/12/2004 / Sanguineous degree: Pure / PCoat:  GREY

  • Genealogy

Pics