Cavalo Lusitano Luso Brasileiro Luso Brasileira!

CANAVARO DA PAIXAO

Registration No:  5050-MN / Sanguineous degree: Pure / Date of birth.:  25/09/2006 / Coat:  PRETA

  • Genealogy

Pics